Inicio

Biografía

Fondo Galera

Contacto

Front page

Biography

Back Ground

Contact

01 Peregrino. T.Mixta 13x16 cm. 02 Paisaje. T.Mixta 27,5x14 cm. 03 Contemplacion. T.Mixta 11,5x14,5 cm.  

 

04 En familia. T. Mixta 9,5x23,5 cm.

01 Peregrino. T.Mixta 13x16 cm. 02 Paisaje. T.Mixta 27,5x14 cm. 03 Contemplación. T.Mixta 11,5x14,5 cm. 04 En familia. T. Mixta 9,5x23,5 cm.
 

 

05 Banistas. T. Mixta 8x18,5 cm.

 

 

06 Filosofo. T. Mixta 6,5x17 cm.

 

07 El paseo. T. Mixta 13x15,5 cm.

 

08 Paisaje. T. Mixta 14,5x18,5 cm.

05 Bañistas. T. Mixta 8x18,5 cm. 06 Filósofo. T. Mixta 6,5x17 cm. 07 El paseo. T. Mixta 13x15,5 cm. 08 Paisaje. T. Mixta 14,5x18,5 cm.
 

09 Akiko (Luz brillante).T. Mixta 15,5x12,5 cm.

 

10 La poeta. T. Mixta 13,5x16,5 cm.

 

 

 

11 Lago. T. Mixta. 8,5x21 cm.

 

 

 

12 Paisaje marino. T. Mixta 8,5x21 cm.

09 Akiko (Luz brillante).T. Mixta 15,5x12,5 cm. 10 La poeta. T. Mixta 13,5x16,5 cm. 11 Lago. T. Mixta. 8,5x21 cm. 12 Paisaje marino. T. Mixta 8,5x21 cm.
 

13 La espera. T. Mixta 6x24,5 cm.

 

14 Paisaje nevado. T. Mixta 6x24,5 cm.

 

15 Rumbo. incierto. T. Mixta 7x24,5 cm.

 

16 Naufrago. T. Mixta 7x24,5 cm.

13 La espera. T. Mixta 6x24,5 cm. 14 Paisaje nevado. T. Mixta 6x24,5 cm. 15 Rumbo. incierto. T. Mixta 7x24,5 cm. 16 Náufrago. T. Mixta 7x24,5 cm.
 

17 Laguna. T. Mixta 6,5x24,5 cm.

 

18 La espera. T. Mixta 6,5x24,5 cm.

 

19 Huida. T. Mixta 7x24,5 cm.

 
17 Laguna. T. Mixta 6,5x24,5 cm. 18 La espera. T. Mixta 6,5x24,5 cm. 19 Huida. T. Mixta 7x24,5 cm.